DƏCLƏNMƏK

məch. məh.
1. Dəstə ilə yığılmaq, səliqə ilə toplanmaq.
2. Sıra ilə daş və ya mıx çalınmaq.
…Təzə dəclənmiş vəlin iti dişləri açılan yerləri cızıq-cızıq edirdi. S.Rəhimov.

3. Dəclə 1-ci mənada nişanlanmaq.
DƏCLƏNMƏ
DƏDƏ

Digər lüğətlərdə