DƏDƏMALI

bax dədəverdi. [Molla Nəsrəddin:] Bu qızılları ki sayırdım, o mənim arvadımın dədəmalısıdır. “M.N.lətif.”.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DƏDƏMALI dədəmalı bax cehiz
DƏDƏLİK
DƏDƏSİZ

Digər lüğətlərdə