DƏDƏSİZ

sif.is. Atasız.
Əziziyəm təndirə; Odun qala təndirə; Dədəsizin nə həddi; Dədəliyə tən dura? (Bayatı).

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DƏDƏSİZ dədəsiz bax atasız
  • DƏDƏSİZ atasız
DƏDƏMALI
DƏDƏVERDİ

Digər lüğətlərdə