DƏZGAHLI

sif. Dəzgahı olan, dəzgah üstündə duran (bax dəzgah 5-ci mənada).
Hər yer dəzgahlı pulemyot, əl pulemyotu, 50 və 82 millimetrlik … minasaçanla dolu idi. Ə.Əbülhəsən.

DƏZGAHQAYIRMA
DƏZGAHSAZLAYAN

Digər lüğətlərdə