DƏZGAHSAZLAYAN

is. xüs. Dəzgahları yerində qurub sazlayan usta.
DƏZGAHLI
DIBIR

Digər lüğətlərdə