DABANIQARA

bax qaradaban.
DABANIQALXIQ
DABANLAMA

Digər lüğətlərdə