DABBƏTÜLƏRZ

ə. qiyamətdə Dəccalla zühur edəcək bir heyvan.

DABBƏ
DAD