DAMLATMAQ

icb. dan. Dama saldırmaq, həbs etdirmək; tutdurmaq.
DAMLATMA
DAMMA

Digər lüğətlərdə