DAVALANMAQ

məch. Dərmanlanmaq, dərman səpilmək, dərman vurulmaq.
DAVALANMA
DAVALATMA

Digər lüğətlərdə