DEDİ-QODUÇU

sif. Dedi-qodu ilə məşğul olan; sözgəzdirən. Dedi-qoduçu adam.
DEDİ-QODU
DEDİ-QODUÇULUQ

Digər lüğətlərdə