DEKLAMATORLUQ

is. Məharətlə deklamasiya demə. Deklamatorluq məharəti. Onun deklamatorluğuna söz yoxdur.
DEKLAMÁTOR
DEKLARÁSİYA