DİBAÇƏ

f. 1) müqəddimə, giriş; 2) qədim kitabların naxışlarla bəzəkli və zərli ilk səhifələri.

DİBAC
DİBAPUŞ

Digər lüğətlərdə