DİBCİK

is. Tüfəng qundağının döşə dirənən enli hissəsi. Tüfəngin dibciyi.
– Dibcik qısdı məməsinə, körpə ayaqlı Çin qadınları. R.Rza.

DİBAÇƏ
DİBÇƏK

Digər lüğətlərdə