DİBDƏNÇIXMA

sif. Budaqsız çubuq, zoğ, şiv. Dibdənçıxma çubuq.
DİBÇƏKVARİ
DİBDƏNDÜŞMƏ

Digər lüğətlərdə