DİKLƏTMƏ

Diklətmək”dən f.is.
DİKLƏTDİRMƏK
DİKLƏTMƏK

Digər lüğətlərdə