DİLAVƏR

f. 1) ürəkli, cəsarətli, qəhrəman, cəsur; 2) danışmağa mahir olan; dilli.

DİLAŞUB
DİLAVİZ

Digər lüğətlərdə