DİLBƏDİL

f. «ürəkdən ürəyə» m. səmimiyyətlə, sədaqətlə.

DİLBAZ
DİLBƏND

Digər lüğətlərdə