DOĞRAM-DOĞRAM

zərf Tikə-tikə, parçaparça.
□ Doğram-doğram etmək – tikətikə doğramaq, tikə-tikə etmək. Dərisini soymadan [camışın] qarnını yardılar, mədəsini, bağırsaqlarını bayıra tökdülər.
Hər şeyi doğram-doğram elədilər. İ.Şıxlı.

DOĞRAM
DOĞRAMA

Digər lüğətlərdə