DOĞRANMIŞ

f.sif. Parça-parça kəsilmiş, xırda-xırda (tikə-tikə) edilmiş. Doğranmış qənd. Doğranmış odun.
DOĞRANMAQ
DOĞRANTI

Digər lüğətlərdə