DODAĞAOXŞAR

bax dodağabənzər.
DODAĞABƏNZƏR
DODAĞISALLAQ

Digər lüğətlərdə