DRAMATİKLƏŞDİRİLMƏK

məch. Dramatizmi, gərginliyi şiddətləndirilmək; dramatik şəklə salınmaq.
DRAMATİKLƏŞDİRİLMƏ
DRAMATİKLƏŞDİRİLMİŞ

Digər lüğətlərdə