DRAMATİKLƏŞDİRMƏ

Dramatikləşdirmək” dən f.is.
DRAMATİKLƏŞDİRİLMİŞ
DRAMATİKLƏŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə