DRAMLAŞDIRMA

Dramlaşdırmaq”dan f.is.
DRAMLAŞDIRILMIŞ
DRAMLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə