DRAMNƏVİSLİK

köhn. bax dramaturqluq.
DRAMNƏVİS
DRAP

Digər lüğətlərdə