DUALANMAQ

məch. din. Üzərində dualama mərasimi icra edilmək.
DUALANMA
DUALATMA

Digər lüğətlərdə