DUBLÉT

[ fr. ] kit. Hər hansı bir şeyin ikinci nüsxəsi; iki eyni şeydən biri. Kitabın dubleti. Heykəlin, qravürün dubleti.
// Qoşa.
DUAYAZAN
DUBLİKÁT

Digər lüğətlərdə