EJƏŞMƏX’

(Ağdam, Şuşa)
mübahisə etmək. – Niyə ejəşirsiηiz, ə:, ta: bəs döymü? (Ağdam); – Axşamatan peşəsi mənnən ejəşməx’di, ayrı işi-zadı yoxdu gədənin (Şuşa)
E:İNTİ
EJGAHAN