EJGAHAN

(Gədəbəy, Qazax)
bax ejgan . – Ejgahan olanda deyeydiη, munu maηa dana! – Ejgahan vaxdı gəl (Qazax); – Mən saηa ejgahan vaxt hardan tapem kın, qutarasaη onu (Gədəbəy)
EJƏŞMƏX’
EJGAHANNIĞ