FISILDAMAQ

f. Fısıltı səsi çıxarmaq, fısfıs eləmək.
Bir az da keçəndən sonra maşın fısıldayıb dayandı. Ə.Haqverdiyev.
Qubernator yenə əvvəlki vəziyyətində dayanıb, qıyıq gözlərini ona zillədi.
Aşkarca fısıldamağa başladı. İ.Şıxlı.

FISILDAMA
FISILDAŞMA

Digər lüğətlərdə