FƏR

(Gədəbəy)
cərgə, sıra. – Neçə fər çıxıfsan <biçibsən> dan üzünnən
FƏNİX’MƏX’
FƏRAĞAT

Digər lüğətlərdə