FƏRAĞAT

(Qarakilsə)
sakit, dinməz. – Onun ağzı fərağat durmur, çox danışır, ona gora da başı ağrı çəkir
FƏR
FƏRAMƏZ