FƏRHAD

Fars dilində “qalib”, “anlayan” mənalarını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FƏRƏMƏZ
FƏRİZƏ

Значение слова в других словарях