FAĞIR-FAĞIR

zərf Yazıq-yazıq, məzlumməzlum; fağırcasına. Fağır-fağır oturmaq.
– Mehriban fağır-fağır kişinin dalınca baxıb bir müddət qapını örtmədi. H.Seyidbəyli.

FAĞIR
FAĞIR-FÜQƏRA

Digər lüğətlərdə