FÁBULA

[ lat. fabula – təmsil, nağıl]
1. ədəb. Bədii əsərin qısa məzmunu, hadisələrin ardıcıl ifadəsi. Romanın fabulası çox mürəkkəbdir.
2. hüq. Cinayət hadisəsinin məzmunu.
FABRİKÇİ
FACİƏ

Digər lüğətlərdə