FELƏN

zərf [ ər. ] Sözlə deyil, işlə, həqiqətdə (qövlən ziddi). Bacarığını felən sübut etdi.
FELDŞERLİK
FELİ

Digər lüğətlərdə