FELMAN

I
(Ağcabədi)
çoxbilmiş
II
(Tovuz)
aravuran, araqarışdıran arvad
FELLƏNMİŞ
FEYSƏL VERMƏX’

Digər lüğətlərdə