FELYETÓN

[ fr. ] Nöqsanları, çirkin əməlləri istehza edib pisləyən qəzet və ya jurnal məqaləsi. Cəlil Məmmədquluzadənin felyetonları. “Kirpi” jurnalında çap olunmuş felyeton.
FELİ
FELYETONÇU

Digər lüğətlərdə