Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • bibliothécaire

  m, f kitabxanaçı

  Tam oxu »
 • bibliothèque

  f kitabxana

  Tam oxu »
 • bicyclette

  f velosiped

  Tam oxu »
 • Biélorusse

  m, f belorus

  Tam oxu »
 • biélorusse

  1. adj belorus 2. m belorus dili

  Tam oxu »
 • bien

  I m mal (var-dövlət), əmlak II adv yaxşı

  Tam oxu »
 • bien-aimé

  m, -e f sevgili

  Tam oxu »
 • bienfaisance

  f xeyriyyə

  Tam oxu »
 • bientôt

  adv tezliklə; à ~! tezliklə görüşənə qədər!

  Tam oxu »
 • bienveillance

  f xeyirxahlıq

  Tam oxu »
 • bienveillant

  -e adj xeyirxah

  Tam oxu »
 • bienvenu

  -e 1. adj əziz, istəkli 2. m, f əziz qonaq; soyez le ~! xoş gəlmisiniz!

  Tam oxu »
 • bière

  f 1) pivə; 2) tabut

  Tam oxu »
 • bifteck

  m bifşteks

  Tam oxu »
 • bijou

  m daş-qaş

  Tam oxu »
 • bijouterie

  f zərgərlik dükanı

  Tam oxu »
 • bijoutier

  m, -ère f zərgər

  Tam oxu »
 • bilan

  m balans

  Tam oxu »
 • bile

  f öd

  Tam oxu »
 • billard

  m bilyard

  Tam oxu »
 • billet

  m bilet; ~ d'aller et retour gedib-qayıtma bileti; ~ de banque kağız pul

  Tam oxu »
 • biographie

  f tərcümeyi-hal

  Tam oxu »
 • biologie

  f biologiya

  Tam oxu »
 • biologiste

  m bioloq

  Tam oxu »
 • biscuits

  m pl peçenye

  Tam oxu »
 • bistrot

  m qəlyanaltı, bar, kiçik restoran

  Tam oxu »
 • bizarre

  adj qəribə

  Tam oxu »
 • blâmer

  vt pisləmək

  Tam oxu »
 • blanc

  -che adj ağ

  Tam oxu »
 • blé

  m taxıl, dən, buğda

  Tam oxu »
 • blesser

  vt 1) yaralamaq; 2) təhqir etmək

  Tam oxu »
 • blessure

  f 1) yara; 2) təhqir

  Tam oxu »
 • bleu

  -e adj göy, mavi

  Tam oxu »
 • bloc-notes

  m bloknot

  Tam oxu »
 • blocaille

  f iri çınqıl

  Tam oxu »
 • blond

  -e 1. adj sarışın 2. m, f sarışın

  Tam oxu »
 • blouse

  f bluza

  Tam oxu »
 • boeuf

  m öküz, kəl

  Tam oxu »
 • Bohémien

  m, -ne f qaraçı

  Tam oxu »
 • bohémien

  -ne 1. adj qaraçı 2. m qaraçı dili

  Tam oxu »
 • boire

  vt içmək

  Tam oxu »
 • bois

  m 1) meşə; 2) taxta, odun

  Tam oxu »
 • boisson

  f içki; ~ alcoolisée spirtli içki

  Tam oxu »
 • boîte

  f qutu; ~ aux lettres poçt qutusu

  Tam oxu »
 • boiter

  vi axsamaq

  Tam oxu »
 • boiteux

  -se 1. adj axsaq, topal 2. m, f axsaq, topal

  Tam oxu »
 • bombardement

  m bombardman

  Tam oxu »
 • bombarder

  vt bombalamaq

  Tam oxu »
 • bombe

  f bomba

  Tam oxu »
 • bon

  I m talon II -ne adj 1) yaxşı; 2) dadlı, ləzzətli; ~ne chance! uğur olsun!

  Tam oxu »