Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • baccalauréat

  m 1) bakalavr (bakalavr dərəcəsi); 2) bakalavr dərəcəsi üzrə imtahan

  Tam oxu »
 • bagage

  m baqaj

  Tam oxu »
 • bagarre

  f dava

  Tam oxu »
 • bagnole

  f köhnə avtomobil

  Tam oxu »
 • baie

  I f giləmeyvə II f körfəz

  Tam oxu »
 • baigner

  1. vt çimdirmək 2. vi islanmaq

  Tam oxu »
 • baignoire

  f vanna

  Tam oxu »
 • bail

  m icarə

  Tam oxu »
 • bâiller

  vi əsnəmək

  Tam oxu »
 • bain

  m hamam

  Tam oxu »
 • baiser

  1. vt öpmək 2. m öpüş

  Tam oxu »
 • baisse

  f azalma, enmə (qiymət və s. haqqında)

  Tam oxu »
 • bal

  m bal (rəqs kecəsi); ~ masqué maskarad

  Tam oxu »
 • balade

  f gəzinti

  Tam oxu »
 • balai

  m süpürgə

  Tam oxu »
 • balance

  f tərəzi

  Tam oxu »
 • balayer

  vt süpürmək

  Tam oxu »
 • balcon

  m balkon

  Tam oxu »
 • balle

  f 1) top; 2) güllə (silah)

  Tam oxu »
 • ballet

  m balet

  Tam oxu »
 • ballon

  m 1) şar; 2) top

  Tam oxu »
 • banane

  f banan

  Tam oxu »
 • bananier

  m banan ağacı

  Tam oxu »
 • banc

  m skamya

  Tam oxu »
 • bande

  f 1) zolaq; ~ dessinée (BD) diafilm; 2) sarğı, lent

  Tam oxu »
 • bandit

  m quldur

  Tam oxu »
 • banlieue

  f şəhər ətrafı

  Tam oxu »
 • banque

  f bank

  Tam oxu »
 • banquet

  m banket, ziyafət

  Tam oxu »
 • banquier

  m bankir

  Tam oxu »
 • bar

  m bar, qəlyanaltı

  Tam oxu »
 • barbe

  f saqqal

  Tam oxu »
 • barbu

  -e adj saqqallı

  Tam oxu »
 • barque

  f qayıq

  Tam oxu »
 • barrage

  m 1) maneə; 2) bənd, sədd

  Tam oxu »
 • barrière

  f sədd, şlaqbaum

  Tam oxu »
 • bas

  I m corab II -se 1. adj 1) aşağı, alt; 2) sakit; 3) alçaq, rəzil 2. adv 1) alçaqdan; 2) sakit

  Tam oxu »
 • base

  f əsas, təməl, özül

  Tam oxu »
 • baser

  vt əsaslandırmaq

  Tam oxu »
 • basilique

  f baş kilsə, came

  Tam oxu »
 • basket-ball

  m basketbol

  Tam oxu »
 • basketteur

  m basketbolçu

  Tam oxu »
 • bassin

  m hovuz

  Tam oxu »
 • bataille

  f döyüş, vuruşma

  Tam oxu »
 • bataillon

  m batalyon

  Tam oxu »
 • bateau

  m qayıq; gəmi

  Tam oxu »
 • bâtiment

  m 1) bina; 2) tikinti

  Tam oxu »
 • bâtir

  vt tikmək (bina)

  Tam oxu »
 • bâton

  m çubuq, əl ağacı, çomaq

  Tam oxu »
 • battre

  vt döymək, əzişdirmək

  Tam oxu »