Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • bracelet

  m bilərzik

  Tam oxu »
 • branche

  f budaq

  Tam oxu »
 • bras

  m qol (bədən üzvü)

  Tam oxu »
 • brave

  adj qoçaq

  Tam oxu »
 • bravo!

  int afərin!, əhsən!

  Tam oxu »
 • brebis

  f qoyun

  Tam oxu »
 • bref

  -ève adj qısa

  Tam oxu »
 • Brésilien

  m, -ne f Braziliyalı

  Tam oxu »
 • brésilien

  -ne adj Braziliya

  Tam oxu »
 • Breton

  m, -ne f breton

  Tam oxu »
 • bréton

  -ne adj breton

  Tam oxu »
 • brevet

  m attestat

  Tam oxu »
 • bricolage

  m xırda təmir işləri

  Tam oxu »
 • bricoleur

  m, -se f hər cür iş görən adam

  Tam oxu »
 • brigand

  m quldur

  Tam oxu »
 • brillant

  -e adj parlaq

  Tam oxu »
 • briller

  vi parıldamaq

  Tam oxu »
 • brique

  f kərpic

  Tam oxu »
 • brise

  f dəniz küləyi

  Tam oxu »
 • brise-glace

  m buzqıran

  Tam oxu »
 • briser

  vt sındırmaq, qırmaq, parçalamaq

  Tam oxu »
 • broche

  f ox

  Tam oxu »
 • bronze

  m bürünc, tunc

  Tam oxu »
 • brosse

  f şotka; ~ à dents diş fırçası

  Tam oxu »
 • brosser

  vt şotka ilə təmizləmək; ~ les dents dişlərini fırça ilə təmizləmək

  Tam oxu »
 • brouillard

  m duman

  Tam oxu »
 • bru

  f gəlin

  Tam oxu »
 • bruissant

  -e adj səs-küylü

  Tam oxu »
 • bruit

  m 1) səs-küy; 2) şaiyə

  Tam oxu »
 • brûler

  1. vt yandırmaq 2. vi yanmaq

  Tam oxu »
 • brumeux

  -se adj dumanlı, tutqun

  Tam oxu »
 • brun

  -e adj qəhvəyi

  Tam oxu »
 • brusque

  adj qəfil

  Tam oxu »
 • brutal

  -e adj kobud, qaba, sərt

  Tam oxu »
 • brutalité

  f kobudluq, sərtlik

  Tam oxu »
 • bûche

  f odun

  Tam oxu »
 • bûcher

  m tonqal

  Tam oxu »
 • bûcheron

  m odunçu

  Tam oxu »
 • budget

  m büdcə

  Tam oxu »
 • buffet

  m bufet

  Tam oxu »
 • buffle

  m kəl

  Tam oxu »
 • bufflonne

  f camış

  Tam oxu »
 • Bulgare

  m, f bolqar

  Tam oxu »
 • bulgare

  1. adj bolqar 2. m bolqar dili

  Tam oxu »
 • bureau

  m 1) yazı masası; 2) idarə, büro

  Tam oxu »
 • buste

  m büst

  Tam oxu »
 • but

  m 1) məqsəd, hədəf, nişan; 2) (idmanda) qapı; qol

  Tam oxu »
 • butin

  m qənimət

  Tam oxu »
 • ça

  pron bu

  Tam oxu »
 • cabane

  f daxma

  Tam oxu »