Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • bûche

  f odun

  Tam oxu »
 • bûcher

  m tonqal

  Tam oxu »
 • bûcheron

  m odunçu

  Tam oxu »
 • budget

  m büdcə

  Tam oxu »
 • buffet

  m bufet

  Tam oxu »
 • buffle

  m kəl

  Tam oxu »
 • bufflonne

  f camış

  Tam oxu »
 • Bulgare

  m, f bolqar

  Tam oxu »
 • bulgare

  1. adj bolqar 2. m bolqar dili

  Tam oxu »
 • bureau

  m 1) yazı masası; 2) idarə, büro

  Tam oxu »
 • buste

  m büst

  Tam oxu »
 • but

  m 1) məqsəd, hədəf, nişan; 2) (idmanda) qapı; qol

  Tam oxu »
 • butin

  m qənimət

  Tam oxu »
 • ça

  pron bu

  Tam oxu »
 • cabane

  f daxma

  Tam oxu »
 • cabaret

  m kabare

  Tam oxu »
 • cabine

  f kabinə; ~ téléphonique telefon kabinəsi

  Tam oxu »
 • cabinet

  m kabinet; ~ de travail iş otağı

  Tam oxu »
 • cache-cache

  m gizlənpaç (oyun); jouer au ~ gizlənpaç oynamaq

  Tam oxu »
 • cache-nez

  m şərf

  Tam oxu »
 • cacher

  vt gizlətmək

  Tam oxu »
 • cachet

  m möhür

  Tam oxu »
 • cachot

  m həbsxana

  Tam oxu »
 • cadavre

  m meyit, cənazə

  Tam oxu »
 • cadeau

  m hədiyyə

  Tam oxu »
 • cadenas

  m qıfıl

  Tam oxu »
 • cadet

  -te adj kiçik (yaşca)

  Tam oxu »
 • cadre

  m kadr (kinoda)

  Tam oxu »
 • café

  m 1) qəhvə; 2) kafe, qəhvəxana

  Tam oxu »
 • cage

  f qəfəs

  Tam oxu »
 • cahier

  m dəftər; ~ de textes gündəlik

  Tam oxu »
 • caillou

  m çınqıl

  Tam oxu »
 • caisse

  f kassa

  Tam oxu »
 • caissier

  m, -ère f kassir

  Tam oxu »
 • calamité

  f fəlakət

  Tam oxu »
 • calcul

  m hesab

  Tam oxu »
 • calculatrice

  f kalkulyator

  Tam oxu »
 • calculer

  vt hesablamaq

  Tam oxu »
 • calendrier

  m təqvim

  Tam oxu »
 • calme

  1. adj sakit 2. m sakitlik

  Tam oxu »
 • calmer

  vt sakitləşdirmək

  Tam oxu »
 • calomnie

  f böhtan, şər, iftira

  Tam oxu »
 • camarade

  m, f yoldaş

  Tam oxu »
 • cambriolage

  m soyğunçuluq, oğurluq (mənzildə)

  Tam oxu »
 • cambrioler

  vt soymaq, talamaq

  Tam oxu »
 • cambrioleur

  m, -se f oğru, soyğunçu

  Tam oxu »
 • camion

  m yük maşını

  Tam oxu »
 • camionnette

  f kiçik yük maşını

  Tam oxu »
 • camomille

  f çobanyastığı

  Tam oxu »
 • camp

  m düşərgə

  Tam oxu »