FRENÓLOQ

[yunancadan] Frenologiya mütəxəssisi.
FRENOLÓGİYA
FRÉSKA

Digər lüğətlərdə