GÖBƏLƏKŞƏKİLLİ

bax göbələkvari.
GÖBƏLƏKLİK
GÖBƏLƏKŞƏKİLLİLİK

Digər lüğətlərdə