GÖBƏLƏKBAŞ

sif. Başının forması göbələk kimi olan; yastıbaş. Göbələkbaş adam.
// is. Ağ əmmaməli din xadimlərinə istehza ilə verilən ad.
[Fatma:] Özüm də şəri məsələləri min sənin kimi göbələkbaşdan artıq bilirəm. P.Makulu.

GÖBƏLƏK
GÖBƏLƏKCİK

Digər lüğətlərdə