GÖDƏKBOYUNLU

sif. Boynu gödək olan; qısaboyun(lu). Gödəkboyunlu adam.
GÖDƏKBOYUN
GÖDƏKCƏ

Digər lüğətlərdə