GÖDƏLTMƏ

Gödəltmək”dən f.is.
GÖDƏLTDİRMƏK
GÖDƏLTMƏK

Digər lüğətlərdə