GÖL-GÖYƏRTİLİK

bax göyərtilik.
[Şiraslan düşünürdü:] …Bu qaynar çeşmələr … yollar üzərinə gətirilərsə, onlar göy-göyərtilik içərisindən ağara-ağara axar(dı)… S.Rəhimov.

GÖL-GÖL
GÖLLƏNDİRMƏ