GÖLLƏNDİRMƏ

Gölləndirmək”dən f.is.
GÖL-GÖYƏRTİLİK
GÖLLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə