GAHGİR₂

məh. Narın sarı qum. Daşın üstünə gahgir tökmək.
GAHGİR₁
GAHGİRLİK₁

Digər lüğətlərdə