GECDƏYƏN

bax gecyetişən.
GECDƏN-GEC
GECƏ

Digər lüğətlərdə